Renk Gidericiler
Koagülantlar
Polialüminyum Klorür
Polialüminyum Klorür Hidroksit
Demirüç Klorür
Alüminyum Sülfat
Polielektrolitler
Anyonik Polielektrolit
Katyonik Polielktrolit
Nonyonik Polielektrolit
Filtre Şartlandırıcılar
Emisyon Kırıcılar
Köpük Kesiciler
Silikon Bazlı
Mineral Yağ Bazlı